Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tỉnh Quảng Nam: Huy động được nhiều nguồn vốn thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo

Ngày đăng: 12:20 | 24/12/2014 Lượt xem: 432

Theo báo cáo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo của tỉnh đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2015 để phục vục Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng vốn huy động và phân bổ thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2014 là 5.787,644 tỷ đồng, ước giai đoạn 2011-2015 là 7.014,707 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương bố trí thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo của Trung ương: 5.989,618 tỷ đồng, riêng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bố trí 1.276,539 tỷ đồng. Nguồn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù của tỉnh là 883,240 tỷ đồng, riêng kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện miền núi có tỷ lệ nghèo cao chưa hưởng cơ chế Nghị quyết 30a theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là 180,5 tỷ đồng; các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, tín dụng, cán bộ giảm nghèo theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND và Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 100,894 tỷ đồng. Nguồn huy động từ Quỹ người nghèo,... lên đến 141,850 tỷ đồng.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website