Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tạm ứng kinh phí cho các địa phương để hộ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Ngày đăng: 13:31 | 09/12/2014 Lượt xem: 486

UBND tỉnh Quảng Nam vừa Quyết định cấp tạm ứng cho các huyện, thành phố, số tiền 5.244.210.000 đồng từ nguồn ngân sách trung ương tạm ứng cho ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện, theo mức 90.000 đồng/hộ/quý. Được biết, theo quyết định phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo năm 2013 của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 58.269 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thành phố thực hiện chi hỗ trợ hộ nghèo theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2067/BTC-NSNN ngày 17/02/2012 và các quy định có liên quan; giao Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giám sát việc chi trả tiền điện cho hộ nghèo theo quy định.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website