Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình: Năm 2014 giảm tỷ lệ hộ nghèo được 2,76%

Ngày đăng: 11:34 | 24/12/2014 Lượt xem: 518

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo định kỳ hằng năm. Năm 2014, huyện Thăng Bình đã triển khai thực hiện và hoàn thành cuộc điều tra, rà soát, báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đúng quy định.

Theo Quyết định phê duyệt của UBND huyện Thăng Bình, toàn huyện có 52.334 hộ dân với 203.867 nhân khẩu, trong đó có 4.428 hộ nghèo, tỷ lệ 8,46% giảm so với năm 2013 được 1.359 hộ nghèo, tương ứng 2,76%; hộ cận nghèo có 4.741 hộ, tỷ lệ 9,06% giảm so với năm 2013 được 1.451 hộ, tương ứng giảm 2,95%. Là huyện có quy hộ hộ dân lớn nên quy mô hộ nghèo của Thăng Bình cũng rất lớn, do đó tuy rằng tỷ lệ hộ nghèo giảm ít (2,76%) nhưng quy mô hộ nghèo giảm lại nhiều (1.359 hộ), điều này ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giảm nghèo chung của tỉnh./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website