Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phước Sơn: Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014

Ngày đăng: 11:26 | 25/12/2014 Lượt xem: 516

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam; hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2014, huyện Phước Sơn đã chỉ đạo tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Ngày 24 tháng 12 năm 2014, UBND huyện Phước Sơn ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 trên địa bàn huyện. Theo quyết định phê duyệt, tổng số hộ điều tra, rà soát 2014 toàn huyện là 6.279 hộ với 25.119 khẩu/12 xã, thị trấn. Trong đó có 3.073 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 48,94 % giảm so năm 2013 198 hộ nghèo, tương ứng giảm 4,78%; số hộ cận nghèo có 943 hộ, chiếm tỷ lệ 15,02 %, tăng 139 hộ, tương ứng tăng 1,81 % so với năm 2013.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website