Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả phân bổ, sử dụng vốn hợp phần phát triển sản xuất Chương trình 135 năm 2014

Ngày đăng: 6:10 | 27/12/2014 Lượt xem: 558

Trên cơ sở Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặt biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đăc biệt khó khăn (Dự án 2 Chương trìh MTQG giảm nghèo bền vững) và Thông tư liên tịch số 05/TTLT-UBDT-NNPTNT- KHĐT-TC-XD hướng dẫn thực hiện CT 135 theo Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 Quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đồng thời phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng vốn chương trình 135 hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặt biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đăc biệt khó khăn năm 2014 là 18.350 triệu đồng. Kết quả thực hiện đến ngày 30/10/2014 đạt 75,55% kế hoạch. Giải ngân đến 30/10/2014 đạt 12.845 triệu đồng đạt 70% KH vốn, gồm hỗ trợ hỗ trợ cây lâm nghiệp:  1.115.575 cây và 0,67 tấn hạt giống; giống cây lương thực: 16,92 tấn; cây ăn quả và cây thực phẩm: 18.170 cây; Cây Công nghiệp: 425.411 cây; 506 con bò, trâu nái sinh sản; lợn, dê giống: 368 con; gia cầm: 4.460. con; 49.460 cá giống; 375 cái  máy phục vụ sản xuất các loại; 391 công cụ sản xuất các loại; 41.891 mét ống nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; 13,10 tấn phân bón; 0,88 tấn thức ăn gia súc.v.v… Tổng số hộ dân được hưởng lợi từ chương trình lên đến 4.223 lượt hộ.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website