Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả phân bổ, sử dụng vốn sự nghiệp Chương trình 30a

Ngày đăng: 6:00 | 27/12/2014 Lượt xem: 554

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì tổng vốn kế hoạch giao năm 2014 để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất tại 03 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang) là 21.668 triệu đồng. Tính đến nay, các địa phương đã thực hiện 20.104,67 triệu đồng, đạt 93,55% kế hoạch. Đã thực hiện giải ngân đến ngày 30/11/2014 đạt trên 80% vốn, cụ thể huyện: Nam Trà My đạt 80%, huyện Phước Sơn đạt 56,73% và huyện Tây Giang: 91,64%.

Theo dự kiến, năm 2015 sẽ phân bổ cho 03 huyện nghèo 29,6 tỷ đồng để thực hiện Tiểu dự án 3 của Dự án 1 (Chương trình 30a) về hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề và xuất khẩu lao động. Tổ giúp việc BCĐ Chương trình giảm nghèo (Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh, Sở Lao động - TBXH, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp-PTNT) sẽ làm việc với 03 huyện nghèo để đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Tiểu dự án 3 từ đó đề xuất BCĐ giảm nghèo trình UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn nêu trên cho các huyện nghèo để thực hiện trong năm 2015.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website