Chi tiết tin

A+ | A | A-

Còn 02 huyện, thành phố chưa hoàn thành, phê duyệt, báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2014

Ngày đăng: 16:53 | 23/01/2015 Lượt xem: 418

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Trên cơ sở Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 24/2014/TT-LĐTBXH ngày 06/9/2014 hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014.
Đến nay, có 16/18 huyện, thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 của địa phương, còn 02 huyện là Nam Giang và Hiệp Đức chưa hoàn thành điều tra và có quyết định phê duyệt, báo cáo kết quả điều tra về Sở. Trong 16 huyện đã phê duyệt, có 10 huyện đã phê duyệt, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo đạt yêu cầu, đủ và đúng biểu mẫu, công thức tính theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH, gồm: Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn và Núi Thành; có 03 huyện, thành phố đã phê duyệt, báo cáo kết quả nhưng không đạt yêu cầu, chưa đủ và đúng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH, gồm: Tam Kỳ, Nam Trà My và Phú Ninh. Đặc biệt, 03 huyện, thành phố đã phê duyệt, báo cáo kết quả nhưng không đạt yêu cầu, đúng biểu mẫu, công thức tính, còn lệch số liệu trên phần mềm trực tuyến với số liệu kết quả phê duyệt, báo cáo của các huyện, thành phố, gồm Hội An, Duy Xuyên và Bắc Trà My.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website