Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phước Sơn: Bố trí 53,024 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 6:12 | 31/12/2014 Lượt xem: 553

Năm 2014, tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các ngành liên quan. Huyện Phước Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn. Năm 2014, ngân sách trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 53,024 tỷ đồng, trong đó vốn bố trí trực tiếp để thực hiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 30a (Dự án 1) là 39,283 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 25,740 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 13,543 tỷ đồng); Chương trình 135 (Dự án 2) bố trí 13,741 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 11.000 triệu đồng; Vốn sự nghiệp:              2.741 triệu đồng). Đến nay, toàn huyện đã giải ngân được 44,720 tỷ đồng đạt 84,33% kế hoạch giao./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website