Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả phân bổ và giải ngân vồn Chương trình 135 năm 2014

Ngày đăng: 14:24 | 05/01/2015 Lượt xem: 614

Năm 2014, tổng kế hoạch vốn  giao thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) số tiền 91,702 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương phân bổ 91,150 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp 552 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, UBND tỉnh đã phân để thực hiện Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 69.000 triệu đồng, Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất 18.350 triệu đồng, Duy tu bảo dưỡng 3.800 triệu đồng. Ngân sách tỉnh 552 triệu đồng cấp cho các ngành chức năng tỉnh và địa phương để quản lý, điều hành và tập huấn cho các xã, thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh thì Dự án cơ sở hạ tầng: giải ngân 66.550,5/69.000 triệu đồng đạt 96,45% kế hoạch; Vốn duy tu bảo dưỡng đã giải ngân 3.792,4/3.800 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã giải ngân 13.212/18.350 triệu đồng, đạt 72% kế hoạch./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website