Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quế Ninh với việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững

Ngày đăng: 7:57 | 25/11/2014 Lượt xem: 691

Thực hiện Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HDDND tỉnh và Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo của UBND huyện Nông Sơn. UBND xã Quế Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ.


Văn phòng giảm nghèo tỉnh Quảng Nam làm việc với BCĐ giảm nghèo xã Quế Ninh về tình hình thực hiện NQ 119

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã và các Trưởng thôn của xã Quế Ninh, ban đầu có 74 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo nhưng qua thẩm tra của Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã và các Trưởng thôn, số hộ nghèo đủ điều kiện đăng ký còn lại là 49 hộ, giảm 25 hộ so với đăng ký ban đầu. Nguyên nhân giảm số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2014 là qua thẩm tra của Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, những hộ này do không có lao động, thiếu điều kiện sản xuất, kinh doanh, không chịu khó làm ăn, không có kế hoạch cụ thể thoát nghèo, thu nhập không ổn định để vượt qua chuẩn cận nghèo nên Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã báo cáo UBND xã loại khỏi danh sách đăng ký, đồng thời tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo theo đúng quy trình hướng dẫn của huyện và tỉnh.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 đã báo cáo về UBND huyện Nông Sơn. Toàn xã Quế Ninh có 485 hộ nghèo, tỷ lệ 52,94%, giảm 6,5% so năm 2013 (59,89%), tương ứng giảm 63 hộ nghèo. Trong đó có 76 hộ thoát nghèo (gồm 19 hộ nghèo thoát nghèo vươn lên ở hộ cận nghèo và 57 hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo) và 13 hộ nghèo mới, trong đó có 09 hộ không nghèo không cận nghèo (trung bình trở lên) rơi vào nghèo và 04 hộ cận nghèo rơi nghèo. Nguyên nhân nghèo phát sinh là do một số hộ có người ốm đau nặng, do tách hộ từ hộ nghèo, do thiếu đất sản xuất, tai nạn rủi ro.

So với số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo trước khi triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2014 (49 hộ), số hộ thoát nghèo vượt qua cận nghèo nhưng không hưởng chính sách 119 là 08 hộ. Những hộ này theo báo cáo của xã là do không đủ điều kiện hưởng theo quy định như thu nhập phụ thuộc (mới hưởng chính sách người có công), những hộ trước đây không tự nguyện làm đơn đăng ký thoát nghèo với thôn và xã theo quy định. Như vậy, xã Quế Ninh sẽ có 49 hộ nghèo thoát nghèo bền vững thuộc diện hướng chính sách khuyến khích thoát nghèo của tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam sau khi UBND huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra năm 2014 của xã./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website