Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đầu tư 1.584 tỷ đồng thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo năm 2014

Ngày đăng: 16:30 | 25/03/2015 Lượt xem: 403

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam. Năm 2014, toàn tỉnh đã bố trí từ ngân sách nhà nước và huy động được 1.584 tỷ đồng thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo. Theo đó, nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí 1.337,084 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (277,977 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm 36 tỷ phân bổ đối với huyện Nam Giang và Đông Giang theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013), Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 22,500 tỷ đồng. Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội như tiền điện, nhà ở, y tế, giáo dục,... hơn 1.036 tỷ đồng.

Tuy điều kiện ngân sách tỉnh có khó khăn nhưng UBND tỉnh vẫn bố trí 166,348 tỷ đồng, trong đó Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND tỉnh 22,183 tỷ đồng, Tín dụng hộ nghèo, cận nghèo và giải quyết việc làm 09 tỷ đồng, Chương trình 30c (NQ 55/2012/NQ-HĐND) 45 tỷ đồng, Đề án phát triển giao thông nông thôn 80 tỷ đồng, Chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc khu vực II Chương trình 135 là 10,165 tỷ đồng. Bên cạnh đó nguồn vận động 81,339 tỷ đồng, trong đó Quỹ Ngày vì người nghèo vận động được 69,396 tỷ đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website