Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2014 giảm 2,82%

Ngày đăng: 8:57 | 20/03/2015 Lượt xem: 460

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Năm 2014, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, nhưng lĩnh vực giảm nghèo  tiếp tục được quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thể hiện ở việc ban hành mới, bổ sung, sửa đổi một số chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững... Vì vậy, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tiếp tục đạt được kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,10%, giảm 2,82% so với năm 2013 (tương ứng giảm 10.326 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 9,15%, giảm 2,13 % so với năm 2013 (tương ứng giảm 7.789 hộ cận nghèo), trong đó tỷ lệ hộ nghèo của 06 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a giảm 5,97% (còn 49,90%). Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh và các huyện nghèo đạt và vượt so mục tiêu theo Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ và mục tiêu của tỉnh đã đề ra.
Ngoài ra, Báo cáo cũng nêu rỏ một trong những hạn chế lớn đó là kết quả giảm nghèo tuy giảm nhiều nhưng vẫn còn cao (năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo còn 12,10%, hộ cận nghèo còn 9,5%) và một số địa phương giảm nghèo chưa bền vững thể hiện ở số hộ nghèo mới phát sinh trong năm tăng nhiều hơn số thoát nghèo; hộ thoát nghèo vươn lên cận nghèo nhiều hơn số thoát nghèo vượt qua khỏi chuẩn cận nghèo, vẫn càn tình trạng rơi nghèo từ hộ cận nghèo.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website