Chi tiết tin

A+ | A | A-

Toàn tỉnh đầu tư 1.584 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo

Ngày đăng: 8:39 | 20/03/2015 Lượt xem: 631


Hội nghị trực tuyến công tác giảm nghèo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
Theo báo cáo của cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo năm 2014 là 1.584 tỷ đồng, gồm vốn trung ương 1.337 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh bố trí 166,348 tỷ đồng và nguồn vận động 81,339 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí: 166,348 tỷ đồng, gồm vốn bố trí thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 22,183 tỷ đồng, Tín dụng hộ nghèo, cận nghèo và giải quyết việc làm 09 tỷ đồng, Chương trình 30c (NQ 55/2012/NQ-HĐND) 45 tỷ đồng, Đề án phát triển giao thông nông thôn 80 tỷ đồng, Chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc khu vực II Chương trình 135 là 10,165 tỷ đồng.

Thông qua đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tác động tích cực của các chương trình dự, án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,82% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 2,13 % so với năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của 06 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a giảm 5,97% (còn 49,90%).

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website