Chi tiết tin

A+ | A | A-

Năm 2014: Quảng Nam có 5.586 hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo

Ngày đăng: 21:29 | 06/11/2014 Lượt xem: 458

Thực hiện Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/1014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Lao động - TBXH, các huyên, thành phố đã triển khai tuyên truyền, vận động hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững (vượt qua chuẩn cận nghèo ba năm liên tục kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo). Theo kết quả đăng ký thoát nghèo năm 2014, Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh đã tổng hợp có 5.586 hộ/22.323 khẩu tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững (huyện có số lượng dăng ký nhiều nhất là huyện Thăng Bình (656 hộ) và tiên Phước (626 hộ); huyện có số lượng đăng ký ít nhất là Hộ An (55 hộ), Phước Sơn (58 hộ), Nam Giang (59 hộ/02 xã) và 37 thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website