Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập huấn triển khai văn bản mới và giao ban trực báo tiến độ, kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững

Ngày đăng: 9:22 | 05/11/2014 Lượt xem: 417

Theo Chương trình công tác năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở các văn bản mới ban hành liên quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015; Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; đồng thời trực báo về tiến độ, kết quả triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 và kết quả thực hiện đăng ký thoát nghèo năm 2014 tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Số 11 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Tầng 3).
Theo chương trình hội nghị, thành phần tham dự hội nghị gồm lãnh đạo, chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê tỉnh. Ở huyện, thành phố có đại diện cán bộ lãnh đạo và 01 cán bộ chuyên môn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ lãnh đạo và 01 cán bộ chuyên môn của Chi Cục Thống kê 18 huyện, thành phố./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website