Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiến độ, kết quả thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững huyện Nông Sơn

Ngày đăng: 10:01 | 27/11/2014 Lượt xem: 1060

Công tác triển khai

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015. Huyện Nông Sơn đã chỉ đạo các ngành liên quan của huyện và UBND các xã triển khai thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo và thực hiện chính sách khyến khích thoát nghèo trên địa bàn huyện, như thành lập BCĐ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Thông báo phân công các thành viên trong BCĐ điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, cung cấp đầy đủ tài liệu, biểu mẫu theo quy định cho cấp xã và các thôn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BCĐ huyện và xã đã thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra tình hình triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và việc triển khai chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 tại cơ sở.

Đối với công tác triển khai thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND. Sau khi có Công văn hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về xác định đối tượng đăng ký thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị Quyết 119/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn huyện Nông Sơn cho các xã, đồng thời kết hợp thực hiện điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có xác định hộ thoát nghèo bền vững (vượt qua chuẩn cận nghèo) để thực hiện Nghị quyết số 119.

Kết quả thực hiện

Đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay các xã đã triển khai thực hiện đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch và đã cơ bản có kết quả chính thức, trong đó đã xác định toàn huyện có 3.866 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 45,62%, giảm so với năm 2013 là 561 hộ; tổng số hộ cận nghèo là 1.994 hộ, chiếm tỷ lệ 23,53%, giảm so với năm 2013 là 106 hộ. Hiện nay các địa phương đang tiến hành nhập tin vào phần mềm trực tuyến.

Đối với việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND. Tổng số hộ đăng ký thoát nghèo trên địa bàn huyện năm 2014 là 420 hộ, tổng số thôn đăng ký giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 là 21/39 thôn. theo báo cáo của Phòng Lao động - TBXH và UBND các xã thì đa số các hộ đăng ký thoát nghèo đều đảm bảo tiêu chí thoát nghèo bền vững theo Nhị quyết 119. Qua kết quả điều tra năm 2014, toàn huyện có 5/21 thôn đăng ký đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gồm Thôn Trung Phước 1( HN -8,24%, HCN -4,12%), Đại Bình ( HN -6,87%, HCN -5,01%), Mậu Long 2 (HN -7,15%, HCN -4,95%), Khánh Bình (HN -6,17%, HCN -4,22%), Đại An ( HN -6,31%, HCN -7,25%).

Những hạn chế

Một số địa phương chưa triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (vẫn còn trường hợp tách hộ, ghép hộ để vào hộ nghèo). Một số Trưởng thôn chưa nắm đầy đủ quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; quá trình thực hiện điều tra, rà soát còn mang tính chủ quan của điều tra viên mà không thực hiện đúng theo quy trình điều tra; trình độ tin học của cán bộ Lao động -TB&XH cấp xã còn hạn chế dẫn đến nhập tin vào phần mềm trực tuyến gặp nhiều sai sót, chưa xử lý được. Khi nhập tin vào phần mềm trực tuyến không có báo lỗi nhưng khi xuất ra dữ liệu lại báo lỗi nên rất khó khăn trong quá trình kiểm tra thông tin bị sai.

Các kiến nghị

Để thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn liền với việc thực hiện tốt Nghị quyết 119 của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2014, ngoài việc huyện Nông Sơn tiếp tục chỉ đạo khắc phục các hạn chế, tồn tại từ phía địa phương huyện cũng đề nghị Sở Lao động-TB&XH tạo điều kiện hướng dẫn Phòng khắc phục các lỗi còn tồn tại ở phần mềm để huyện sớm có kết quả chính xác trình UBND huyện phê duyệt; sớm hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích thoát nghèo để bắt đầu thực hiện ngày từ ngày 01/01/2015.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website