Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày đăng: 10:11 | 28/01/2015 Lượt xem: 867

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn số 328/UBND-VX ngày 23/01/2015 chỉ đạo các ngành và các địa phương triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 9302/BYT-BH ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 998/KH-BYT ngày 22/9/2014 của Bộ Y tế; Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đúng quy định khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi tham gia và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân biết, chủ động tham gia bảo hiểm y tế.

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương, triển khai thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong chương trình nông thôn mới; đặc biệt các địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp so với tỷ lệ chung của tỉnh cần có biện pháp quyết liệt về tuyên truyền, khuyến khích để nhân dân tham gia bảo hiểm y tế./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website