Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đề nghị tổng hợp, báo cáo hộ nghèo có khả năng thoát nghèo; hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo; hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội

Ngày đăng: 14:47 | 26/12/2014 Lượt xem: 537

Để tổng hợp, báo cáo giải trình với HĐND, UBND tỉnh về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và chỉ tiêu giảm nghèo năm 2014; đồng thời làm cơ sở xây dựng giải pháp và kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2015. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 1275/LĐTBXH-BTXH ngày 26/12/2014 yêu cầu Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo nhanh tổng số hộ dân; Tổng số hộ nghèo, khẩu nghèo, tỷ lệ % hộ nghèo, trong đó: a) Số hộ nghèo, khẩu nghèo có khả năng thoát nghèo, tỷ lệ %; b) Số hộ nghèo, khẩu nghèo không có khả năng thoát nghèo, tỷ lệ %; c) Số hộ nghèo, khẩu nghèo thuộc chính sách giảm nghèo, tỷ lệ %; d) Số hộ nghèo, khẩu nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, tỷ lệ %. Tổng số hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo, tỷ lệ % hộ cận nghèo. Thời gian các huyện, thành phố báo cáo vào ngày 29/12/2014.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website