Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ban hành Quyết định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 16:31 | 20/12/2014 Lượt xem: 538

Ngày 17 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4001/QĐ-UBND ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi đảm bảo đủ 3 điều kiện sau: ((1) Có Bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp huyện xác nhận theo Điều 4 của Hướng dẫn; (2) 100% các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014, Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) của UBND tỉnh; 93) Hoàn thành đầy đủ thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Hướng dẫn này. Huyện được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đảm bảo đủ 3 điều kiện sau: (1) Có Bản đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND tỉnh xác nhận; (2) Có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; (3) - 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện như có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập phải đạt chuẩn; các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website