Chi tiết tin

A+ | A | A-

Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình 30c năm 2014 huyện Nông Sơn

Ngày đăng: 11:09 | 31/12/2014 Lượt xem: 545

Theo đề nghị của UBND huyện Nông Sơn và Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh vốn kế hoạch vốn năm 2014 đối với 02 công trình đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho huyện Nông Sơn tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 10/6/2014, cụ thể: Điều chỉnh giảm 105,085 triệu đồng của công trình Khu tái định cư Trung phước xã Quế Trung, từ 1,3 tỷ đồng xuống còn 1,194915 tỷ đồng để điều chỉnh tăng số tiền 105,085 triệu đồng của công trình nêu trên cho công trình Nước tự chảy thôn Thạch Bích, tăng từ 220 triệu đồng lên 325,085 triệu đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website