Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Núi Thành phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Ngày đăng: 11:36 | 19/12/2014 Lượt xem: 512

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Xây dựng. Huyện Núi Thành đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai việc rà soát xác định đối tượng thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lut quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kết quả rà soát và đề nghị của các xã, thị trấn, UBND huyện Núi Thành tổng hợp, có Công văn phê duyệt danh sách 105 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ gửi Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Xây dựng theo quy định để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ xây dựng trong thời gian đến.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website