Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

Ngày đăng: 10:41 | 09/11/2014 Lượt xem: 583

Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định trên, Tổ giúp việc gồm 14 thành viên, do ông Thái Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng. Tổ phó thường trực Tổ giúp việc là lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ viên Tổ giúp việc là lãnh đạo cấp phòng chuyên môn thuộc các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và Thành viên UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Nam. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 48 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh và giúp các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Điều 3 Quyết định số 3348/QĐ-UBND./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website