Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình giảm nghèo

Ngày đăng: 15:10 | 23/03/2015 Lượt xem: 374

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 23/01/2015 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam) vừa có văn bản đề nghị các Sở, ngành rà soát, cử cán bộ thay thế Thành viên của Ban Chỉ đạo, thành viên của Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh đã được thành lập tại Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh nếu có sự thay đổi về nhân sự như nghỉ hưu, chuyển công tác, thay đổi chức vụ, vị trí làm việc để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website