Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 10:23 | 31/03/2015 Lượt xem: 664

Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 982/LĐTBXH-VPQGGN ngày 20/3/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng sơ kết 06 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh có Tờ trình đề nghị và được UBND tỉnh thống nhất khen thưởng sơ kết 06 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 3a.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo (trong đó, Sở đã tham mưu các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù của tỉnh, sử dụng ngân sách tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011; Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh). Về đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thống nhất chọn 01 cá nhân của huyện Tây Giang là Thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện (do UBND huyện Tây Giang xét chọn) và chọn 01 tập thể (phòng, ban chuyên môn) của huyện Nam Trà My (do UBND huyện Nam Trà My xét chọn).

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website