Chi tiết tin

A+ | A | A-

Mục tiêu thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2015

Ngày đăng: 16:48 | 30/03/2015 Lượt xem: 345

Theo Quyết định của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chương trình nông thôn mới. Năm 2015, mục tiêu đề ra là có ít nhất 01 huyện và 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 54 xã vào cuối năm 2015; có 18 xã đạt 15-18 tiêu chí, giảm 26 xã đạt dưới 5 tiêu chí để cuối năm 2015 còn 17 xã dưới 5 tiêu chí; 100% số xã hoàn thành cắm mốc, điều chỉnh quy hoạch NTM, phê duyệt Đề án xây dựng xã NTM và Đề án phát triển sản xuất.

Để đạt được các mục tiêu trên BCĐ đề ra 14 nhiệm vụ chủ yếu như kiện toàn BCĐ; triển khai xây dựng, hoàn chỉnh cá cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn có liên quan đến chương trình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn hướng dẫn; phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch và lập đề án xã nông thôn mới, đề án phát triển sản xuất; nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng,...

 

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website