Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả thực hiện một số mục tiêu Nghị quyết 30a của huyện Bắc Trà My

Ngày đăng: 16:32 | 30/03/2015 Lượt xem: 417

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, trong những năm qua huyện đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho huyện có tỷ lệ nghèo cao được hưởng cơ chế hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo đánh giá, có 100% người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo quy định của Nhà nước, được vay vốn sản xuất, tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, ngư, chuyển giao công nghệ; cán bộ làm công tác giảm nghèo được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện, trường học, thủy lợi, y tế, giao thông ... cũng được đầu tư đem lại hiệu quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,5 triệu đồng năm 2010 lên 8,5 triệu đồng vào năm 2014; tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn, huấn huấn luyện đạt 65,2% vào năm 2014; huyện đã thành lập cơ sở dạy nghề tổng hợp cuẩ huyện,... Thông qua đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tác động của các chương trình, chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm nhanh, từ 2011-2014 toàn huyện giảm được 14,59%, đời sống của hộ nghèo, cận nghèo đã được cải thiện, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website