Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai Luật Bảo hiểm y tế còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Ngày đăng: 10:16 | 13/03/2015 Lượt xem: 643

Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014 được ban hành, được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 và được các Bộ ngành hướng dẫn thực hiện chi tiết. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014 còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác triển khai Luật BHYT

Đối với tỉnh Quảng Nam, trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung đã phát sinh nhiều vướng mắc về chuyển mã quyền lợi trên thẻ BHYT để người bệnh được hưởng BHYT theo quy định mới; các vướng mắc về quyền lợi BHYT đối với bệnh nhân đang điều trị nội trú có thời gian nhập viện từ trước ngày 01/01/2015; việc sử dụng thuốc BHYT; chương trình phần mềm thu viện phí chưa được điều chỉnh và thích ứng kịp thời nên đã vướng mắc về công tác thống kê tổng hợp, báo cáo chi phí khám chữa bệnh BHYT. Tại buổi làm việc của Đoàn công tác liên ngành do Bộ Y tế chủ trì vào ngày 12/3/2015, tỉnh Quảng Nam đã nêu những khó khăn trong việc thực hiện Luật BHYT sửa đổi và bổ sung như thiếu văn bản hướng dẫn xác định đối tượng  thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vấn đề thanh toán chi phí BHYT, việc lập danh sách đối tượng giao cho UBND cấp xã nhưng còn nhiều đầu mối lập danh sách, khả năng trùng thẻ BHYT giữ các nhóm đối tượng vẫn có khả năng xảy ra. Đối với bệnh nhân hộ cận nghèo mặc dù phải đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh nhưng khi chuyển tuyến thì được BHYT thanh toán chi phí vận chuyển. Theo Luật mới các đối tượng cận nghèo không được thanh toán chi phí vận chuyển nên khi cần chuyển tuyến gặp nhiều khó khăn không đủ khả năng thanh toán kinh phí vận chuyển do vậy tạo áp lực cho đơn vị điều trị tuyến huyện khi vượt khả năng chuyên môn kỹ thuật cũng như kéo dài thời gian chờ đợi của bệnh nhân cấp cứu. Vấn đề chuyển tuyến đối với người trên 80 tuổi và trẻ dưới 6 tuổi khi chuyển từ xã lên huyện cần có giấy chuyển tuyến cũng là vấn đề vướng mắc lớn đặc biệt đối với các huyện vùng núi cao. Mặc khác, theo quy định của Luật BHYT sửa đổi quy định người dân muốn mua thẻ BHYT phải đăng ký theo hộ. Khác với trước đây, khi người dân mua BHYT tự nguyện, từng cá nhân trong gia đình được ghép mua riêng cho mình thì nay, tất cả thành viên trong hộ đều phải mua. Nếu một người không mua thẻ BHYT thì những thành viên khác trong hộ gia đình sẽ không được mua. Các vướng mắc tập trung ở việc xác minh tạm vắng đối với người đang công công tác, làm việc ở xa; xác nhận tạm vắng đối với người có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú nhưng chuyển đến nơi khác làm việc, sinh sống...

Theo phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại buổi làm việc với UBND tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh, Thứ trưởng đã đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức về trách nhiệm, quyền lợi trong việc thực hiện chính sách BHYT và góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh nên nghiên cứu có bản đồ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo không trùng thẻ giữ các nhóm đối tượng.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website