Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 11:21 | 12/03/2015 Lượt xem: 1327

Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Quyết số 1643/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 thì mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau: (1) Người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 200.000 đồng/người và tặng quà bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng/người; (2) Người cao tuổi trên 100 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 500.000 đồng/người; (3) Người cao tuổi 90 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 300.000 đồng/người và tặng quà bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng/người; (4) Người cao tuổi 100 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 500.000 đồng/người và 5 mét vải lụa/người.

Căn cứ mức nêu trên và danh sách người cao tuổi ở các địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 và 100 tuổi trên địa bàn tỉnh hằng năm; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, giám sát việc thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở các địa phương. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi tại địa phương, lập dự toán chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ, đảm bảo đúng đối tượng, định mức và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website