Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Bắc Trà My có 910 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở

Ngày đăng: 14:20 | 06/03/2015 Lượt xem: 611

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở ngành của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2011-2015 làm cơ sở thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo tinh thần Thông báo số 441/TB-VPCP ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết quả rà soát, huyện Bắc Trà My có 910 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ trong tổng số 4.967 hộ nghèo toàn huyện theo kết quả điều tra năm 2014 đã được phê duyệt, trong đó có 837 hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm bợ; có 73 hộ nghèo đã được nhà ở nhưng bị sập đổ, hư hỏng, dột nát, không có điều kiện để làm lại nhà; trong đó xã Trà bui là xã có nhiều hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở nhất 201 nhà). Số hộ nghèo có nhà ở cần hỗ trợ ở khu vực đặc biệt khó khăn có 726 nhà, có 98 nhà ở hộ nghèo cư trú tại vùng khó khăn ngoài vùng đặc biệt khó khăn và 86 nhà ngoài hai khu vực trên./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website