Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014

Ngày đăng: 17:19 | 27/02/2015 Lượt xem: 600

Theo Quyết định phê duyệt kết quả quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2014, toàn tỉnh còn 47.943 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,10 % (giảm so năm 2013 được 2,82%) và còn 36.258 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9,15 % (giảm so năm 2013 được 2,13%). Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kết quả phê duyệt xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2015 đối với hộ nghèo, người nghèo; hộ cận nghèo, người cận nghèo; thôn nghèo; xã nghèo theo đúng quy định, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã đề ra (còn dưới 9%).

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website