Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề tại các huyện nghèo

Ngày đăng: 10:25 | 09/11/2014 Lượt xem: 626

Ngày 07 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Phước Sơn, trực thuộc UBND huyện Phước Sơn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dạy nghề Phước Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phước Sơn; thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Tây Giang, trực thuộc UBND huyện Tây Giang trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dạy nghề Tây Giang; thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Đông Giang, trực thuộc UBND huyện Đông Giang trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dạy nghề Đông Giang.

Các Trung tâm trên có chức năng dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp; có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND huyện; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cùng ngày, UBND tỉnh cũng ký quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp các huyện, thành phố (Điện Bàn, Núi Thành, Hội An, Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phú Ninh, Bắc Trà My, Nam Trà My, Duy Xuyên) từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nêu trên./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website