Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cấp trùng 11.128 thẻ BHYT của 13 nhóm đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT năm 2013

Ngày đăng: 16:10 | 03/11/2014 Lượt xem: 570

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài chính đã chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2013 đối với 10 đối tượng thuộc diện do Ngân sách Nhfa nước hỗ trợ đóng BHYT. Theo đó, năm 2013 tổng só thẻ BHYT đã phát hành do ngân sách nhà nước hỗ trợ là 1.009.732 thẻ. Sau khi rà soát, tổng số thẻ BHYT cấp trùng là 11.128 thẻ, kinh phí cấp trùng lên đến 6.610.032.000 đồng. Nhóm đối tượng cấp trùng nhiều nhất là trẻ em dưới 6 tuổi 98.487 thẻ, tương ứng 5,041 tỷ đồng, tiếp đến là đối tượng bảo trợ xã hội (754 thẻ, số tiền 447,876 triệu đồng). Địa phương có số lượng thẻ BHYT trùng nhiều nhất là huyện Đại Lộc (1.429 thẻ), địa phương ít trùng nhất là huyện Đông Giang (36 thẻ). Hiện nay, Sở Tài chính đã có văn bản lấy ý kiến thống nhất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam để báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt để báo cáo Bộ tài chính theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website