Chi tiết tin

A+ | A | A-

Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Bắc Trà My năm 2014

Ngày đăng: 22:12 | 30/10/2014 Lượt xem: 538

Năm 2014, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Bắc Trà My đối với tiểu dự án 1 của dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, số tiền 18,020 tỷ đồng. Theo đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My và Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh vốn kế hoạch Dự án này năm 2014 đối với 02 công trình, cụ thể là điều chỉnh giảm 143,336 triệu đồng của công trình Đường giao thông thôn 3 xã Trà Mai đi nóc ông cường, từ 1,726 tỷ đồng còn 1,582664 tỷ đồng để điều chỉnh tăng số tiền 143,336 triệu đồng của công trình nêu trên cho công trình nâng cấp đường từ đường thôn 3 xã Trà Mai đến nóc ông Cường, hạng mục mặt đường và công trình, tăng từ 2,3 tỷ đồng lên 2,443336 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, tổng kế hoạch vốn năm 2014 của dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo không thay đổi./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website