Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thay đổi Trưởng ban điều hành Chương trình 135

Ngày đăng: 21:22 | 30/10/2014 Lượt xem: 568

Theo Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 25/12/2013, UBND tỉnh thành lập Ban điều hành Chương trình 135 tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang làm Trưởng ban điều hành. Do điều động công tác khác và để đảm bảo cho hoạt động điều hành của Ban điều hành Chương trình 135 hoạt động thường xuyên. Ngày 20 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh thống nhất cử ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban điều hành thay cho ông Nguyễn Ngọc Quang. Nhiệm vụ của Trưởng ban điều hành thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website