Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phước Sơn: Đã có kết quả sơ bộ điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014

Ngày đăng: 21:13 | 30/10/2014 Lượt xem: 573

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và các văn bản hướng dẫn triển khai của Sở Lao động - TB&XH về việc triển khai điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. UBND huyện Phước Sơn đã tổ chức  triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 như ban hành Thông tri, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát,... Đến nay đã có kết quả sơ bộ. Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, đến thời điểm ngày 23/10/2014 toàn huyện (12 xã, thị trấn/66 thôn, khối) có 6.282 hộ dân, trong đó có 3.101 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 49,36 %, giảm 170 hộ nghèo tương ứng giảm 4,36 % so với năm 2013; số hộ cận nghèo có 937 hộ, chiếm 14,92 %, tăng 133 hộ tương ứng tăng 1,71 % so với năm 2013./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website