Chi tiết tin

A+ | A | A-

5.290 hộ nghèo và 37 thôn đăng ký thoát nghèo

Ngày đăng: 17:26 | 28/10/2014 Lượt xem: 605

Thực hiện Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở Công văn hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương đã triển khai tuyên truyền vận động hộ nghèo năm 2013 đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014 làm cơ sở thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND.

Theo kết quả đăng ký thoát nghèo năm 2014, tính đến ngày 27/10/2014 toàn tỉnh có 16/18 huyện, thành phố báo cáo số lượng hộ nghèo trong danh sách hộ nghèo năm 2013 đăng ký thoát nghèo năm 2014 là 5.290 hộ/20.935 khẩu và 37 thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, gồm các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Đông Giang, Phước Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Nông Sơn và Nam Trà My.

Còn 02 huyện còn lại chưa có kết quả đăng ký, tổng hợp báo cáo về Sở là huyện Tây Giang và huyện Nam Giang. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời tổ chức làm việc với các huyện chậm triển khai và báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo theo quy định để tìm hiểu nguyên nhân chậm trễ và tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo HĐNBD tỉnh.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website