Chi tiết tin

A+ | A | A-

Vẫn còn khó khăn trong triển khai Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Ngày đăng: 17:35 | 22/11/2014 Lượt xem: 584

Thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt (Quyết định 48/2014/QĐ-TTg); Thông tư 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng (Thông tư 16/2014/TT-BXD) về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 05/11/2014 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 920/SXD-QLHT về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt theo Quyết định số  48/2014/QĐ-TTg.

Theo Công văn trên, một trong những điều kiện để thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở phải là hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố hoặc hộ có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mực nước ngập lụt thường xuyên xảy ra tại khu vực nhà ở và mức ngập lụt quy định tối thiểu là 1,5m và được xác định tính từ nền nhà đến mực nước ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng. Khu vực có mực nước ngập lụt thường xuyên là khu vực có tần suất ngập lụt tối thiểu là 02 năm liên tiếp hoặc 03 năm ngập lụt không liên tiếp trong vòng 05 năm trở lại đây. Mức ngập lụt và khu vực có mực nước ngập lụt thường xuyên do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp cho UBND cấp huyện nhưng đến nay qua phản ánh của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn chưa hướng dẫn hoặc cung cấp cho UBND cấp huyện để làm cơ sở triển khai thực hiện xác định đối tượng thuộc diện hỗ trợ trong khi theo kế hoạch thời gian quy định tại Công văn số 920/SXD-QH ngày 05/11/2014 của Sở Xây dựng yêu cầu từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cấp xã phải kiểm tra hiện trạng xong danh sách đề nghị của thôn và báo cáo UBND cấp huyện và từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2014, UBND cấp huyện phải rà soát, kiểm tra đối chiếu và phê duyệt danh sách gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp xây dựng đề án trình UBND tỉnh phê duyệt là khó có khả năng thực hiện được./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website