Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bổ sung nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2014.

Ngày đăng: 9:40 | 28/11/2014 Lượt xem: 647

UBND tỉnh quyết định phân bổ bổ sung 33.896.000.000 đồng (ba mươi ba tỷ, tám trăm chín sáu triệu đồng) để hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135.

Ngày 26/11/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3763/QĐ-UBND về phân bổ nguồn vốn Chương trình 135 bổ sung năm 2014. Theo đó, các xã và thôn thuộc Chương trình 135 được phê duyệt bổ sung vào diện đầu tư giai đoạn 2014-2015 chưa được phân bổ vốn trong năm 2014 được phân bổ vốn để triển khai thực các nội dung sau: hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (23 tỷ đồng), hỗ trợ phát triển sản xuất (8,9 tỷ đồng) và duy tu bão dưỡng công trình (1,996 tỷ đồng).

          UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. 
Quyết định 3763
PL 3763
   

Tác giả: Văn Lê

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website