Chi tiết tin

A+ | A | A-

Xã Điện Trung, huyện Điện Bàn đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày đăng: 16:31 | 27/11/2014 Lượt xem: 700

Theo đề nghị của UBND huyện Điện Bàn với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới của tỉnh. Xã Điện trung có hồ sơ đề nghị thẩm định xét công nhận xã Điện Trung và xã Điện Quang đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Theo báo cáo thẩm tra và đề nghị của huyện Điện Bàn, xã Điện Trung đã đạt 19/19 tiếu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh về Quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Tiêu chí về hộ nghèo (Tiêu chí số 11: dưới 5%), xã Điện Trung có 1.484 hộ dân, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,03%, tương ứng có 45 hộ nghèo, trong đó có có 27 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, chiếm 1,82% so tổng số hộ dân. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,27%, tương ứng có 70 hộ. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (Tiêu chí số 12: trên 90%), tỷ lệ này đã đạt 95%, tương ứng 2.612 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo (Tiêu chí 14) đạt 40,03% (1.100 lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên tổng số 2.748 lao động trong độ tuổi của xã)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website