Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Điện Bàn lập thủ tục đề nghị công nhận 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày đăng: 16:13 | 27/11/2014 Lượt xem: 595

UBND huyện Điện  bàn vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới của tỉnh thẩm định xét công nhận xã Điện Trung và xã Điện Quang đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Theo báo cáo thẩm tra, đề nghị của huyện Điện Bàn, hai xã trên đã đạt 19/19 tiếu chí trong Bộ tiếu chí nông thôn mới quy định tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh về Quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Tiêu chí về hộ nghèo (Tiêu chí số 11), xã Điện Quang có tỷ lệ hộ nghèo còn 3,58%, tương ứng có 85 hộ nghèo/2.371 hộ dân), trong đó có  hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, chiếm 1,26% so tổng số hộ dân. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,64%, tương ứng có 110 hộ./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website