Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phân bổ vốn thực hiện Quyết định 293/QĐ-TTg cho huyện Đông Giang và huyện Nam Giang

Ngày đăng: 22:28 | 11/12/2014 Lượt xem: 663

Ngày 09 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3879/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2014 cho huyện Đông Giang và huyện Nam Giang, số tiền phân bổ cho hai huyện trên là 36 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định trên, mỗi huyện được hỗ trợ 18 tỷ đồng. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Lao động - thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website