Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quảng Nam: Cấp trùng 11.124 thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Ngày đăng: 8:32 | 29/12/2014 Lượt xem: 598

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Năm 2014, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chấm trùng thẻ BHYT đã cấp năm 2013 cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo kết quả chấm trùng BHYT năm 2013 mà Sở Tài chính đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính. Tổng số thẻ BHYT cấp trùng toàn tỉnh lên đến 11.124 thẻ, số tiền cấp trùng 6.273.659.250 đồng, trong đó nhóm đối tượng cấp trùng nhiều nhất là nhóm trẻ em dưới 6 tuổi (8.483 thẻ, số tiền: 4,704.905.250 đồng); cấp trùng thẻ BHYT người cận nghèo có 1.028 thẻ, kinh phí cấp trùng 610.632.000 đồng; cấp trùng thẻ BHYT người nghèo có 346 thẻ, kinh phí cấp trùng 205.524.000 đồng.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website