Chi tiết tin

A+ | A | A-

Người thuộc hộ gia đình nghèo thuộc diện được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng sẽ được hưởng theo mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Ngày đăng: 9:55 | 29/12/2014 Lượt xem: 698

Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04/10/2014 của Chính phủ Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 năm 2014. Liên Bộ Lao động - TBXH và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, các đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ theo mức chuẩn và hệ số trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 136 và được hướng dẫn tại điều 11 Thông tư liên tịch số 29 trong đó có người thuộc hộ gia đình nghèo chiếm chủ yếu và là đối tượng được hưởng mức chuẩn trợ cấp 270.000 đồng (thay cho mức 180.000 đồng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2014 của Chính phủ), gồm: Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP; Đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP; Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 và đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thuộc diện hộ nghèo. Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội khác ngoài trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định trên được thực hiện theo các quy định trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website