Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 10:58 | 28/01/2015 Lượt xem: 670

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng. Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4329/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Nhiều hộ nghèo vẫn còn nhà ở tạm lợ cần sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội

Theo Quyết định phê duyệt, tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt toàn tỉnh là 3.563 hộ, gồm hộ gia đình cần xây dựng mới nhà ở: 2.970 hộ, hộ gia đình cần cải tạo nhà ở: 593 hộ. Tổng số vốn cần có để thực hiện đề án là 190.862.405.000 đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 47.836.000.000 đồng, vốn vay tín dụng ưu đãi 53.445.000.000 đồng, vốn huy động từ cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ: 71.260.000.000 đồng, vốn huy động từ “Quỹ vì người nghèo” là 17.815.000.000 đồng, vốn ngân sách tỉnh (0,5% tổng số vốn ngân sách Trung ương và vốn vay tín dụng ưu đãi là 506.405.000 đồng. Thời gian triển khai thực hiện và kết thúc đề án là 2014-2016./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website