Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng: 9:37 | 10/12/2014 Lượt xem: 1033

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Ngày 25/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 441/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

        Theo đó đốii tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 có khó khăn về nhà ở và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này được phê duyệt tối thiểu là 05 năm. Thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020.

         So với Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 thì phương thức hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở giai đoạn 2 chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp sang phương thức hỗ trợ bằng cung cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi. Như vậy, người nghèo có khó khăn về nhà ở, thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở có nhu cầu xây dựng nhà ở thì được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định. Đây là điểm mới trong định hướng hỗ trợ đối với hộ nghèo (chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp), hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại của hộ nghèo.

       Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định phê duyệt Chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để kịp thời triển khai thực hiện vào năm 2015.
Tải Thông báo tại đây

Tác giả: Văn Lê

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website