Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Ngày đăng: 10:44 | 10/10/2015 Lượt xem: 1465

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Nghị định số 86 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015 và áp dụng cho năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; thay thế cho Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, đồng thời bãi bỏ chế độ trợ cấp, miễn, giảm học phí theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 33 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website