Chi tiết tin

A+ | A | A-

Xóa nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi

Ngày đăng: 9:32 | 27/10/2014 Lượt xem: 1017

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.


Xóa nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi


Tính đến ngày 30-9-2014, tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng ưu đãi do chi nhánh triển khai đạt 4.563,5 tỷ đồng, tăng 263,5 tỷ đồng so đầu năm. Trong đó đáng chú ý là nhiều chương trình tín dụng lớn đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt dư nợ 1.943,8 tỷ đồng, tăng 291 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch; Cho vay giải quyết việc làm đạt dư nợ 1.056,7 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch; Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt dư nợ 752 tỷ đồng, tăng 169,5 tỷ đồng so với đầu năm, bằng 99,9% kế hoạch... Chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,24% trên tổng dư nợ. Điều này cũng cho thấy nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được bảo toàn và phát huy hiệu quả.

Tác giả: SuperUser Account

Nguồn tin: daidoanket.vn

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website