Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Ngày đăng: 16:18 | 17/04/2024 Lượt xem: 286

Ngày 13/4/2024, tại Nhà văn hóa huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025 trên cả nước.

Phong trào thi đua chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2026-2031).

 

Việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thương người như thể thương thân", góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Với nhiều chương trình, đề án hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Từ năm 2011 đến nay, từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, cả nước đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820 nghìn hộ gia đình người có công, hộ nghèo. Thời gian qua, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo huy động nguồn lực lớn để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, đến nay cả nước còn khoảng 170.000 hộ nghèo, cận nghèo đang sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. 

 

Lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đến năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa nhân văn, thiết thực, góp phần mang lại mái ấm cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025. Với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQ các cấp, sự nỗ lực, hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, đồng chí tin tưởng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

 

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; phát huy các nguồn lực hỗ trợ; bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ đúng đối tượng, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí.

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website