Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 21:31 | 21/03/2023 Lượt xem: 137

Sáng nay, ngày 21/3/2023 HĐND tỉnh Quảng Nam họp kỳ họp thứ 13, khóa X, nhiều nội dung quan trọng được quyết định, trong đó có một số nội dung quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025, đó là:

Quang cảnh kỳ họp thứ 13, khóa X, HĐND tỉnh Quảng Nam

(1) Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

(2) Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(3) Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(4) Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(5) Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn và thông qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

(6) Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website