Chi tiết tin

A+ | A | A-

Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi

Ngày đăng: 8:09 | 19/03/2023 Lượt xem: 250

Ngày 21/3/2023, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X , sẽ xem xét, thống nhất ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND.

Kỳ họp thứ 12, HĐND khóa X. Ảnh minh họa

Ngày 20/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được phê duyệt danh mục dự án đầu tư "Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các ngành, nghề: Điều dưỡng, Dược, Nữ hộ sinh, Xét Nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh" từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (khoản a, điểm 1, mục II, phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022).

Tuy nhiên, theo Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng; đồng thời, theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 102/2019/GCNĐKHĐTCGDNN ngày 01/10/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thì tên ngành, nghề Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đăng ký đào tạo gồm: Điều dưỡng (6720301), Dược (6720201), Hộ sinh (6720303), Kỹ thuật xét nghiệm y học (6720602); Kỹ thuật hình ảnh y học (6720601), Y sỹ (5720101).

Như vậy, danh mục dự án đầu tư “Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy” của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có 03 ngành, nghề được phê duyệt không đúng với tên gọi ngành, nghề trong Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường và danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV ban hành kèm theo Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH, gồm: Nữ hộ sinh; Xét nghiệm; Kỹ thuật hình ảnh.

Nhằm tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án đầu tư "Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy” từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kỳ họp thứ 13 (HĐND tỉnh khóa X) Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thống nhất ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website